سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسافتی زریبار مریوان

مدیر باشگاه : ناصح نیکخواه
شماره تماس مدیر : ۸۵۲۷ ۰۹۱۸۳۷۵
سال تاسیس : 1398
آدرس : زریبار مریوان
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

1. مدیر باشگاه ناصح نیکخواه
۸۵۲۷ ۰۹۱۸۳۷۵
 2. سنعان قادری
 3. ریبوارآذری
 4. پیام عبدالمحمدی
 5. سامان کاوه
6علی شریفی
 7. حامدمولانی
8. مسلم نادری مقرر
 9. چیاکومحمدیان
 10. کیوان خاوری
 11. رفیق سعیدزاده
 12. شورش مهدی زاده 
13. شهریارصالحی
14. جمال احمدی
 15. ریبوارمولانی
 16. خدادادشارخی
 17لقمان ظاهری
 18. کاروان بهداد
۱۹. علی رحمنی
۲۰. سعدی قادری