سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ایی گهر دورود 

مدیر باشگاه : اصغر پیریایی
شماره تماس مدیر : 09163620431
سال تاسیس : 1398
آدرس : دورود
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

بسمی تعالی 
اعضای باشگاه گهر دورود 
۱.اصغر پیریایی 
مدیریت باشگاه

۲.عباس یاراحمدی
۳.فریدون صوفی
۴.هومن بهرامی
۵.یاسرزند
۶.احمدحسن زاده
۷.حسین یاراحمدی
۸.علی پیریایی
۹.شهاب ساکی
۱۰.امیرحسین یاراحمدی
۱۱.مهدی هاشمی