سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای کوهچنار

مدیر باشگاه : داود ساسانی پور
شماره تماس مدیر : 09170002532
سال تاسیس : 1398
آدرس : کوهچنار
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

بسمه تعالی
لیست اعضا باشگاه کبوتران مسابقه ای 
کوهچنار
۱. مدیر باشگاه آقای داود ساسانی پورشماره همراه ۰۹۱۷۰۰۰۲۵۳۲
۲. آقای وحید کریمی 
۳. آقای عدالت حسنی 
۴.اقای حسن الماسی 
۵. اقای ابراهیم فرجاد 
۶. اقای علی اژدری 
۷. اقای میثم جوکار 
۸. اقای مسلم کشاورز
۹ اقای مجتبی محمدی 
۱۰ اقای مسلم محمدی 
۱۱ اقای مجید ریسی 
۱۲ اقای شهرام سلطانی 
۱۳ اقای حسین نادری 
۱۴ اقای مسعود محرابی 
۱۵ اقای مصطفی محرابی 
۱۶ اقای کاضم حدادی 
۱۷ اقای ایمان فرهادی 
۱۸ اقای میثم فرهادی 
۱۹ اقای علی محرابی 
۲۰ اقای عوض افشار 
۲۱ اقای ارشاد رضای 
۲۲ اقای اکبر ریسی 
۲۳ اقای فرهاد محمدی 
۲۴ ارسلان شریفزاده 
۲۵ علی فاموری