سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه آزادشهر ( گلستان)

مدیر باشگاه : جعفر شیخ ویسی
شماره تماس مدیر : 09370718146
سال تاسیس : 1396
آدرس : آزادشهر
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

 

لیست اعضای باشگاه ازادشهر (گلستان) 

۱. جعفر شیخ ویسی ( مدیر ۱۳۹۶) 
۲. رضا باقری 
۳. قربان نور ابادی 
۴. حسن سدیدی 
۵. علی برخوردار 
۶. حمید کمالی وطن 
۷‌. محمود اردمه 
۸. محمد رضا فکور 
۹. رضا سنگ سفیدی 
۱۰. مهدی رستمی 
۱۱. رضا نامور 
۱۲. یاسین مبارک 
۱۳. محمد نوروزی 
۱۴. محمد رحمانی 
۱۵‌. علی میرنیا 
۱۶. علی نور آبادی 
۱۷. علی سدیدی 
۱۸. محمود یازرلو 
۱۹‌. مهدی خرم 
۲۰. ابراهیم شیر کوهی 
۲۱. علی محمدی شیخی 
۲۲. مهدی جهان مهر 
۲۳. احمد عباسی 
۲۴. مرتضی جهان تیغ 
۲۵. بهزاد عباسی 
۲۶. مهدی شهریاری 
۲۷. محسن مجیدی 
۲۸. محسن سارانی 
۲۹. عباس محمدی 
۳۰. محمد سنگری
۳۱. محمد نوری