سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

اعضای باشگاه کبوتران مسابقه ای خیام نیشابور

مدیر باشگاه : مهدی بذرگری
شماره تماس مدیر : ........
سال تاسیس : 1398
آدرس : خیام نیشابور
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

اعضای باشگاه کبوتران مسابقه ای خیام نیشابور

۱ مهدی بذرگری
مدیریت باشگاه 

۲ حمیدتقی ابادی
۳ محمدخرمی
۴ اصغرسلامی
۵ابولفظل سعیدان
۶ سعید سعیدان
۷ حسین پیوندی 
۸ اسماعیل خرمی
۹ علی بوژمهرانی
۱۰ حسین بوژمهرانی 
۱۱ موسی بوژمهرانی
۱۲ حسین مرشدلو
۱۳رمضانعلی محمدی
۱۴ علی ابولفظلی
۱۶ حسین بوژمهرانی
۱۷محمدقربانی
۱۸ رضابوژمهرانی
۱۹ علیرضابوژمهرانی
۲۰ موسی فاضلان
۲۱عباس بوژمهرانی
۲۲عباس سعادتی نژاد
۲۳محسن اسدی
آرزوی موفقیت برای تمام باشگاهای ایران 🙏🏻