سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای چوئبده

مدیر باشگاه : حسین غلیم زاده
شماره تماس مدیر : ...........
سال تاسیس : 1399
آدرس : چوئبده
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

بسمه تعالی
لیست اعضا باشگاه کبوتران مسابقه ای چوئبده
مدیر باشگاه آقای
ا- حسن غلیم زاده  ۰۹۳۵۸۳۳۱۲۹۹
۲- هاشم فرحانی-هئت مدیره
۳- حسین فرحانی-هئت مدیره
۴- فارس فرحانی
۵-رضاناصحی
۶- عبدالله جباری
۷- حسن وحیدی
۸- فلاح وحیدی
۹- حسین سبتی اصل
۱۰-فرید بحرانی
۱۱- اکبر فرحانی 
۱۲- جعفر فرحانی
۱۳- نعیم  فرحانی
۱۴- حیدرناصری زاده
۱۵-ستارناصری زاده
۱۶- عمادناصری زاده
۱۷-محمدناصری زاده
۱۸- عباس عباسی
۱۹- احمدنصاری
۲۰- مجید کویتی 
۲۱- حمزه عیدانی
۲۲- امید مغامسی
۲۳- علی نصاری
۲۴-مهدی حلفی
۲۵-یعقوب حلفی
۲۶-مسلم فرحانی
۲۷-قصی ال ناصر
۲۸-عادل موسی پور
۲۹-عبود احمدی اصل
۳۰-یونس وحیدی
۳۱- حسن شلش
۳۲-مسلم فرحانی
۳۳-سید علی موسی