سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای سرخس

مدیر باشگاه : داود قربان نژاد
شماره تماس مدیر : 09157046406
سال تاسیس : 1396
آدرس : سرخس
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

اعضای باشگاه عبارتند از

علی قبادی

علی تعدین

حسین بزرگی

داود قربان نژاد مدیریت

پرویز صاحب کاری مدیر فنی

ابراهیم صاحب کاری

داود نیک پرست

یاسر رحمان دوست

مسلم گلاوی