سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای زاگرس ایلام

مدیر باشگاه : ابراهیم ابراهیمی
شماره تماس مدیر : 09308421104
سال تاسیس : 1399
آدرس : زاگرس
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

بسمه تعالی
لیست اعضا باشگاه کبوتران مسابقه ای زاگرس ایلام
مدیر باشگاه آقای
ا- ابراهیم ابراهیمی، ۰۹۳۰۸۴۲۱۱۰۴
۰۹۱۸۳۴۲۷۸۰۲
۲- مراد کاکایی
۳- سجاد ستاری
۴- معین کاکایی
۵-سعید فرهادیان
۶- شهریار خانزاد 
۷- حسن نرگسی
۸- محمد رحمانی
۹- نبی فرهادیان
۱۰- سجاد سلیمانی
۱۱- سید احمد امیری مقدم 
۱۲- البوحسن سوره میری 
۱۳- عمران آزاد داور
۱۴- علی رستمی
۱۵- حسین کمیلی
۱۶- جعفر علی پناه
۱۷-سعید صفر بیگی
۱۸- رضا قیطاسی
۱۹- سهراب ابراهیمی
۲۰- محمد خدایی
۲۱- مسعود نصیری
۲۲- حمید محمد زاده
۲۳- مجتبی خدایی