سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه اتحاد کبوتران مسابقه ای تایپس کویر یزد

مدیر باشگاه : ابوالفضل نصراللهی
شماره تماس مدیر : 09139699564
سال تاسیس : 1399
آدرس : یزد
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

بسمه تعالی

لیست اعضا باشگاه کبوتران مسابقه ای تایپس کویر یزد

1.مدیر:ابوالفضل نصراللهی
09139699564
2.محمد جواد افضلی:

3.حمید گماری:

4.خالدجاشویی:

5.حسین عباسی:

6.محسن شاکری:

7.صادق شمس:

8.احمدوکیل:

9.مجاهدکارگر:

10.حامد کارگر:

11.محسن ادیبی:

12.محمد شهدادی:

13.محمدجواد دهقانی:

14 . حمزه صفرزهی: