سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد مرند

مدیر باشگاه : اصغر شیری دخت
شماره تماس مدیر : 09149934087
سال تاسیس : 1399
آدرس : مرند
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

بسم الله الرحمن الرحیم
لیست اعضای باشگاه اتحاد مرند
1-فرامرز رضایی
2-سیروس رضایی
3-جبراییل رحمانی
4-یاسین اقدام(دیزج حسین بیگ)
5-صیاد دلیلی(مرکید)
6-محمد رشیدی
7-روح الله رحمانی
8-میلاد مرتضایی
9-میلاد شایانفر
10-عیسی رحمانی
11-ناصر رحمانی
12-افشین قلیلوی
13-رجب سرخ شبان
14-روح الله شتربان
15-بهنام امدادی
16-علی مصطفی زاده
17-جواد خانی
18-اسد اسماعیلی(مرکید)
19-فتح الله حبیبی(ارسی)
20-حسین الیاسی(توحید)(ارسی)
21-علی قاسم پور
22-اکبر قاسم پور
23-اصغر همتی
24-اصغر شیری دخت
25-بهمن اسکندری
26-رضا مرتضایی
27-مهدی مهدی پور
28-سعید حسین زادگان
29-محمود شکری
30-محمد ذال دوخت
31-حسن پرگرگ(کشکسرا)
32-سعید علیپور(وانلوجق)
33-اکبر شیری دخت
34-رامین علی پور
35-میلاد علی یاری
36-جلیل امدادی
37-علی اکبر پناهی
38-علی شیخ علیزاده(قراجه فیض الله)
39-حاج بهرام رحمانی
40-عزیز محمد زاده
41-ولی فتحی(دیزج حسین بیگ)
42-روح الله حسین  زاده(جامع بزرگ)
43-بهمن نعلبندی(ارسی)
44-حسین پاکرو(ارسی)
45-قدرت ذولفقارزاده(کشکسرای)
46-محمد طلایی(کشکسرای)
47-روح الله اکبری(کشکسرای)
48-حسین احمدی(کشکسرای)
49-جاوید جهانگیری(کشکسرای)
50-حسین دیندار(یالقوز آغاج)
51-فرشاد فتحی(دیزج حسین بیگ)
52-بهرام همتی

با مدیریت  اصغر شیری دخت
09149934087