سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان زرین دشت

مدیر باشگاه : عبدالحسین خورسند
شماره تماس مدیر : 09179311635
سال تاسیس : 1399
آدرس : زرین دشت
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

بسمه تعالی 

لیست اعضاباشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان زرین دشت

۱.مدیر باشگاه
اقای عبدالحسین خورسند شماره تماس  ۰۹۱۷۹۳۱۱۶۳۵
۲.احمد عسکری
۳.مسلم عبدلی
۴.رحمت احشامی
۵.ابوذر رضایی
۶.حجت اهنجان
۷.صادق اهنجان
۸.کاووس خدنگ
۹علی حسینی
۱۰حمید خورشیدی
۱۱احمد عزیزی
۱۲.مهدی جدی
۱۳.سید محمد حسینی
۱۴.ایمان خوب صفت
۱۵.بهزاد نصیری