سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای تبادکان مشهد

مدیر باشگاه : محمدرضا بقالیان
شماره تماس مدیر : 09157624981
سال تاسیس : 1399
آدرس : مشهد
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

اعضای باشگاه کبوتران مسابقه ای تبادکان مشهد
۱ محمدرضا بقالیان مدیر باشگاه ۰۹۱۵۷۶۳۴۹۸۱ 
۲وحیدخسروی معاون باشگاه ۰۹۳۰۲۸۸۲۳۰۷
۳ابراهیم همتی
۴ابراهیم بهلول
۵محمدحشمتی
۶رضاغلامی
۷رضاروشن ضمیر
۸جوادشهابی
۹محمدجهان آرا
۱۰ایمان هنرور
۱۱محمدحسن تربتی
۱۲علیرضاتیرگانی
۱۳میلادکائناتی
۱۴علی هنرور
۱۵سهراب رستم زاده
۱۶اشکان دادستان
۱۷محمدحسن زاده