سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای ستارگان خاش

مدیر باشگاه : یوسف ریگی
شماره تماس مدیر : 09175145743
سال تاسیس : 1399
آدرس : خاش
درباره باشگاه :

 

لیست اعضا :

۱:یوسف ریگی مدیر باشگاه 
۲:حمید یاراحمدزهی معاون باشگاه
۳:محمد شهنوازی مدیر مالی
۴:محمود شهنوازی مسـول انضباطی
۵:یاسین ریگی مسـول فنی
۶: خدابخش شهنوازی داور
۷:نواب قلندرزهی
۸:محمود ریگی
۹:سید حجت حسینی
۱۰::عیسی ریگی
۱۱:اعظم شعلی بر
۱۲:رضا شهنوازی
۱۳:حمید اتحادی
۱۴:عیسی حسین زهی 
۱۵:مسلم یاشتمن
۱۶:بهنام قلندرزهی
۱۷:فرشید قلندرزهی
۱۸:فرامرز قلندرزهی