سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای فهرج 

مدیر باشگاه : امید روشان
شماره تماس مدیر : 09130649358
سال تاسیس : 1398
آدرس : فهرج
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

اسامی اعضای باشگاه: فهرج 

1- آقای صادق کریمی مهر
تلفن همراه:09132461907

2- آقای حامد رامشک:
تلفن همراه:09135324307

3- آقای حسین علیزاده:
تلفن همراه:09135029135

4- آقای یاسین نارویی:
تلفن همراه:09103437610

5- آقای سبحان بیت الهی:
تلفن همراه:09140503070

6- آقای عبدالرضا میرالیایی
تلفن همراه:09360245396

7- آقای حامد گمشادزهی:
تلفن همراه:09153419921

8- آقای علی مهدابی:
تلفن همراه:09133444625

9- آقای عزیز ناصر آبادی:
تلفن همراه:09399602005

10- آقای کادر نارویی:
تلفن همراه:09153491813

11- آقای بهزاد نارویی:
تلفن همراه:09902170187

12- آقای مهدی عباس آبادی:
تلفن همراه:09132465096

13- آقای مهدی علیزاده:
تلفن همراه:09139441153

14- آقای محمدرضا زیدآبادی:
تلفن همراه:09133444138

15- آقای احمد کریم پور:
تلفن همراه:09138414649

16- آقای جانمحمد رمضان زاده:
تلفن همراه:09139461493

17- آقای امید چمن:
تلفن همراه:09193596207

18- آقای مهیار زیدآبادی:
تلفن همراه:09130515770

19- آقای حمید رامشک:
تلفن همراه:09136508208

مدیریت:  آقای  امید روشان