سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای روداب شرق

مدیر باشگاه : سید محمد حسین موسی
شماره تماس مدیر : 0953261076
سال تاسیس : 1398
آدرس : روداب شرق
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

اعضای باشگاه روداب شرق 
1.محمدخدادادی 
2.محسن دهقان
3.رسول عدیم المثالی 
4.سید سجاد منعمی
5.سیدامیر منعمی 
6.سیدمهدی نعیمی 
7.سید هادی نعیمی 
8.ستار رفیع مقدم 
9.حمزه حسینی
10.اشکان خوش نظر 
11.مهدی تهرودی
12.سجاد مومن ابادی 
13.علی احمدی
14.امین شجاع حیدری 
15.سیدمحمد موسوی
16.محمدامین حجت ابادی 
17.محمدرضا بزله 
بامدیریت: سیدمحمدحسین موسوی