سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای فاتحان آسمان گجساران

مدیر باشگاه : رامین متانت
شماره تماس مدیر : 09213281011
سال تاسیس : 1399
آدرس : گجساران
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

بسمه تعالی

اعضای باشگاه فاتحان آسمان گچ ساران 

مدیرباشگاه:
رامین متانت 09213281011

هیئت مدیره:
مسعودپاکزاد
09177420243

هیئت مدیره:
پیمان خداشناس
09178667702

هیئت مدیره:
فرهاد دره شوری
09171480409
1. عیسی نور
2 . پیمان خداشناس
3 . عقیل دره شوری
4. موسی استوار
5. محمودزارعیان
6. سیدمحمدباقررضوی
. 7سلیمان شکوهی
8. رامین متانت
9. مجیدصفری
10. بهرام قوامی زاده
11. فرهاد دره شوری
12. مسعودپاکزاد