سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای دوست محمد

مدیر باشگاه : رضاسوری
شماره تماس مدیر : 09389549504
سال تاسیس : 1399
آدرس : دوست محمد
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

صورت جلسه اتحادیه باشگاه شوق پروازدوستمحمد هیرمند
بدین وسیله باز استضحارمیرسانم اقای رضاسوری باز به مدت یکسال ب عنوان مدیر باشگاه محسوب شده است
مدیر باشگاه -رضاسوری
معاون-امین رخشانی
داورباشگاه -امین پهلوان
مدیرمالی -سجاد محمودی
داورباشگاه -شعیب شعیبی
شرکت کنندگان
قدرت سارانی
فرهاد سارانی
محمد سارانی
رضایوسفزهی
مهدی عیسی زهی
فرهاد نارویی
رحمان ساسولی
ابراهیم نارویی
اسماعیل ساسولی
رحیم تویوتازهی
مصطفی بورکزاهی
مجید شهادت پنها
فرهاد سرگلزاهی
عیسی نوهتانی
رضاغفران کرامت