سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان رستم

مدیر باشگاه : علی رضا باقری
شماره تماس مدیر : 09176021224
سال تاسیس : 1399
آدرس : رستم
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

‌  بسمه‌تعالی 
 لیست اعضای باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان رستم 
مدیر باشگاه
 آقای علی رضا باقری ۰09176021224

  1-امرالله شفیعیی
 2-داوود رحیمی
 3-علی اکبر مرادی
  4- یعقوب مرادی 
 5- عادل دهقان 
6-سید مرتضی حسینی
7-محمد امین انصاری
8- جاسم نیکنام
9-رضا بهروزی 
10- عبدالرضا طاهری
11-سید محمد حسینی
12- حسین مرادی
13- عظیم دارابی  
 14- امید مرادی  
.15- مسلم نعمتی
 16- محمد حسین رضایی
17-یعقوب کما رنجی
18-علیرضا بهروزی 
19- رشید خسروی
20-فرهام قاسمی   
21- شاهین گودرز ی 
22- عارف نیکنام
23-مهدی گودرزی 
24- رامین نگین تاجی