سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد رضوی

مدیر باشگاه : احمد صدقی
شماره تماس مدیر : 09156900087
سال تاسیس : 1399
آدرس : رضویه مشهد
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

بسمه تعالی 
لیست اعضای باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد رضوی
1-احمد صدقی (مدیر)09156900087
2-علی نجفی 
3-مهدی غلامی 
4-ناصر خیابانی 
5-ایمان یزدپور
6-مجتبی فدایی
7-محمد بسکابادی
8-عقیل کاشفی
9-محسن رحیمی
10-احسان سیستانی
11-صادق بهرام زاده
12-حسین بهرام زاده
13-اصغر زارع 
14-محمدرضا توکلی
15-حسن یادگار
16-مهدی فنودی 
17-محمدسیه فام 
18-صادق خیابانی
19-محمد قاسمی
20-مهدی قاسمی
21-حسن قاسمی
22-حسین محبی 
23-ابراهیم سلمانی
24-اصغر کاملی 
25-علی زلیخایی
26-علی شاهسون