سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای اندیمشک

مدیر باشگاه : مجتبی دانایی
شماره تماس مدیر : 09163404796
سال تاسیس : 1399
آدرس : اندیمشک
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

بنام ایزدپاک

لیست اعضای باشگاه کبوتران مسابقه ای اندیمشک
مدیریت باشگاه آقای مجتبی دانایی
09163404796

۱ـ حمیدعزیزی
۲ـ علیرضاماکنالی
۳ـ مهدی بیرانوند
۴ـ مهران کرد
۵ـ مسعوداسدیان
۶ـ شهرام حسنوند
۷ـ محمدرضاماکنالی
۸ـ سیاوش طافی
۹ـ رضارشیدی
۱۰ـ عیسی پاپی
۱۱ـ رضاقائدناظری
۱۲ـ محمدبیرانوند
۱۳ـ حسن غلامی
۱۴ـ سعیدنودار
۱۵ـ سعیددالوند
۱۶ـ محسن جرگه
۱۷ـ میلادچمن
۱۸ـ مهدی جمشیدی
۱۹ـ رضاگندمکار
۲۰ـ امیرسپهوند
۲۱ـ منوچهردرآینده
۲۲ـ روح الله پوریوسفی
۲۳ـ ایرج بیک
۲۴ـ محسن اشکش
۲۵ـ وحیدکلاهی
۲۶ـ رضاعلی پور
۲۷ـ آرمان رحمت زاده
۲۸ـ شهرام کیانی
۲۹ـ اسدکلانی
۳۰ـ نادرکوثری
۳۱ـامین بردالی
۳۲ـ امین بهرامی
۳۳ـ شاهین آلیگر
۳۴ـ اسماعیل محبی زاده
۳۵ـ یوسف صفری
۳۶ـ حسن فرخی مهر
۳۷ـ هاشم فرخی مهر
۳۸ـ امین سگوند
۳۹ـ مجیدسگوند
۴۰ـ حسین یعقوبوند
۴۱ـ سجاد دوستعلی
۴۲ـ علی دوستعلی
۴۳ـ حسن قاسمی
۴۴ـ سعیدوحیدی
۴۵ـ حسین باجولوند
۴۶ـ مصطفی پاپی
۴۷ـ بهزادوالی نسب
۴۸ـ فلاح شکیبا
۴۹ـ سعیدکیاسر
۵۰ـ مصطفی علی پور
۵۱ـ حامد رشیدی