سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای مرکزی شیراز

مدیر باشگاه : سهیل ابوالوردی
شماره تماس مدیر : 09179863146
سال تاسیس : 1399
آدرس : شیراز
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

مدیریت آقای سهیل ابوالوردی
09179863146

1- عبدالرحمن تدین

2- رسول عبدالهی

3- عباس برزگری

4- مهدی شاپورجانی

5- احمد رضا ارجی

6- مصطفی شجاعی

7- علیرضا دهقانی

8- محمد جعفر دهقانی

9- فرشید تدین

10- امیر حسین وزیری

11- محمد رضا بیات

12- شهرام جاوید