سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای مرکزی شهر ابوحمیظه

مدیر باشگاه : صادق مزرعه 
شماره تماس مدیر : 09386649086
سال تاسیس : 1399
آدرس : ابوحمیظه
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

بسمه تعالی
   لیست اعضا باشگاه کبوتران مسابقه ای مرکزی شهر
  ابوحمیظه مدیر باشگاه

 آقای صادق مزرعه 
09386649086

  1، مهدی مهیر 
          
2، حسین عاشور مزرعه 
   
 3، هادی قانمی اصل 
   
4 ، ترکی بنی اسد 

5حسن فالحی 

6-کاظم مزرعه 

7-امین ترتیبی 

8-لفته مزرعه 

9-رجب مزرعه 

10- حسن عبوسی 

11-مجید مزرعه طعمه

12-حسین جلالی  

13-مصطفی مزرعه 

14-رضاعبوسی 

15-حسن جلالی 

16-احمد سعد زاده 

17-علی غلامی 

18 -  حسین کویش مزرعه 

19 -مهدی محمدی مزرعی 

20- صلاح جلالی 

21-امین مزرعاوی 

22-محمد مزرعه 

23-علی مزرعی