سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه نگین فارس اقلید 

مدیر باشگاه : غلام رضا قلندری
شماره تماس مدیر : 09177520921
سال تاسیس : 1399
آدرس : اقلید
درباره باشگاه :

لیست اعضا :

استان فارس 
باشگاه نگین فارس اقلید 
غلام رضا قلندری ۰۹۱۷۷۵۲۰۹۲۱
۱ رحمان کوهستانی 
۲وحید علیزاده 
۳حسن شاکری 
۴جواد خیر اندیش 
۵ جواد اقاشیری 
۶محمد عمادی 
۷احمد کوثری 
۸ ابراهیم شریفی 
۹ هادی فرخی 
۱۰مسعود اسلمی 
۱۱علی اصغر تدین 
۱۲هادی خامی 
۱۳امید رضایی 
۱۴ سعید اقلیدی 
۱۵ علی تدین 
۱۶ محمد علی اسلمی 
۱۷ ماشالاه تدین 
۱۸محسن قره خانی 
۱۹ میلاد قدسی 
۲۰ رامین حسینی 
۲۱ایمان محمدی 
۲۲رسول قربانی
۲۳امین اسلمی 
۲۴ جواد معصومی 
۲۵ حمید گرامی 
۲۶ امیر حمزوی 
۲۷ محمد عسکری 
۲۸ ایمان قربانی 
۲۹ رضا اسلمی
۳۰سعید ابوذر 
۳۱ کریم اسلمی 
۳۲سید محمد اسلمی 
۳۴ محمد مسلمی 
۳۵ جواد اسلمی 
۳۶ جواد رجبی 
۳۷ حسین یوسفیان 
۳۸‌حسین غیبی