سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتر مسابقه چناران

مدیر باشگاه : حمید طاهر نیا
شماره تماس مدیر : ...
سال تاسیس : 1395
آدرس : چناران
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

اعضای باشگاه کبوتران مسابقه ای چناران ,,,

 

  حمید طاهر نیا  مدیر باشگاه

۱_ محمد قدیری
۲_جلیل جلالی امور مالی
۳_حسین تقی پور مدیر فنی
۴_سعید بهرامپور 
۵_محمد رمضانی
۶_محمدتقی زارع
۷_ محسن پورتقی
۸_حسین اسماعیلی
۹_علی اخروی
۱۰_جواد ابراهیم زاده
۱۱_ابراهیم داغستانی
۱۲_حسین حسن پور
۱۳_امیر صفرزاده
۱۴_سید علی عبدل آبادی
۱۵_جلال لعل نظام
۱۶_حسن اکبری
۱۷_حمید وطن دوست
۱۸_رسول ابراهیمی
۱۹_حسین تبریزی
۲۰_محسن احمدی
۲۱_صبحان قنبر خانی