سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه مسابقه ای همدان

مدیر باشگاه : مختار احمدی پارسا
شماره تماس مدیر : ...
سال تاسیس : 1396
آدرس : همدان
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

مدیر باشگاه مختار احمدی پارسا

1_ مختار احمدی پارسا

2_ فریدون احمدی

3_ بهزادعباسی

4_ علی احمدی

5_ امیرنصرت صباغی

6_ هادی بهرامی

7_ مهدی ملکی

8_ سجادبزافشان

9_ فرشیدمحمدی

10_ ذکریا خضریان