سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه ایرانشهر

مدیر باشگاه : حمید هاشمزهی
شماره تماس مدیر : .....
سال تاسیس : 1393
آدرس : ایرانشهر
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

لیست باشگاه ایرانشهر

1_ حمید هاشمزهی (مدیر ۱۳۹۶)

2_ مهران شهبخش

4_ عبد الرحیم ریگی

5_ یعقوب ریگی

6_شیرعلی راشکی

6_ نادر شهرکی

7_ باسط جمالزهی

8_ منصور نارویی

9_ سعید بازیاری

10_ عبدالرحمن بازیاری

11_ سعید کیانی

12_فرامرز راشکی

13_یاسرجمالزهی

14_ میلادخاجه نظامی

15_حسین نارویی

16_اسماعیل ریگی

17_ فرهادمیرکازهی

18_هادی ریسی

19_ نظیر ریگی

20_ محمدعلی ریگی

21_ ناصرمشکینی

22_ حسن نارویی

23_ محمد نارویی

‌ 24_ حبیب خروت

25_ محسن مزارزهی