سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان نوراباد ، چنار،رستم ،کازرون

مدیر باشگاه : سیدمحمدحسینی
شماره تماس مدیر : ...
سال تاسیس : 1396
آدرس : شهرستان رستم و حومه
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

لیست باشگاه کبوتران مسابقه ای شهرستان رستم و حومه

تاسیس = ۱۳۹۶ _ ۲۰۱۷ 1

سیدمحمدحسینی (مدیر ۱۳۹۶)

2_ سازمان خادمی

3_ حسین حسینی

4_ بهنام زهره

5_ احمد حسینی

6_ عادل دهقان

7_ وحیدانصاری

8_ اسماعیل بویر

9_ محمدقاسم انصاری

10_ یاسرحسینی

11_ اسماعیل گودرزی

12_ محمدتابان

13_ یاسر گودرزی

14_ محمدحسینی با تشکر.