سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ( کرمانشاه)

مدیر باشگاه : نیکزاد لطیفی
شماره تماس مدیر : 09357082393
سال تاسیس : 1395
آدرس : کرمانشاه
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

1_ نیکزاد لطیفی ( مدیر)*

2_ شاپور چقا میرزا

3_ حمید رضا ایزدی

4_ علی رضا علی پیرمنش

5_ جهانشاه زنگنه

6_جهانشاه شکاری

7_ یزدان ناصری

8_ مجید مکاریان

9_ شاهپور امیری

10_ بهنام سیاه کمری

11_ مصطفی فرخی

12_ عبدالرضا تولایی

13_ شهرام جمشیدی

14_ وحید ابوالفتحی

15_ سجاد غلامی

16_ حمید درخشان

17_ مصطفی نجفی

18_ مصطفی تپه رشی

19_ پوریا رضایی

20_ بهنام آسوده

21_ محمد شهبازی

22_ رحمان کیونانی

23_ سعید نصوری

24_ مصطفی جمالی

25_ حامد محمدی

26_ ایوب سیاه کمری

27_ فرشید طبقیان

28_محمد حسین حاجی علیانی

29_ حامد حسین زاده

30_ حجت فخری با تشکر.31_سعید حاتمی