سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای بختگان نی ریز

مدیر باشگاه : مهدی معدلی
شماره تماس مدیر : ...
سال تاسیس : 1396
آدرس : نیریز
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

1_ مهدی معدلی

2_ هادی تدین

3_ایمان شریفی

4_محمد حیدری

5_میثم معدلی

6_مهدی شهدان

7_وحید معدلی

8_حسین شکر الله زاده

9_وحید دلدار

10_سجاد میری

11_علی بیگی

12_حمید ماهتاب

13_کریم مختاری

14_نعیم مختاری

15_مصطفی اردلان

16_محمود دهقانی

17_یوسف گرمسیری

18_محمد امین رستم پور

19_عباس نعمت الهی

20_میثم عاشوری

21_مهران شب خیز

22_مجتبی اردلان

23_رضا طهماسبی

24_حميدرضا عباس پور

25_ابوذر نیک نهاد

26_سید میثم هاشمی با تشکر از سایت باشگاه ایران ( irpipa.ir )