سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای ( چناران )

مدیر باشگاه : حمید طاهرنیا
شماره تماس مدیر : ...
سال تاسیس : 1396
آدرس : مشهد
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

1_حمید طاهرنیا مدیریت باشگاه 

2_سعید بهرامپور

3_حاج صفر عابدی 

4_جواد رهنما 

5_علی رضایی 

6_جبارنظامی 

7_محسن پورتقی 

8_حاج احمد دهقان 

9_مجید پهلوون 

10_مصطفی رهنما 

11_سعید توانا 

12_جلیل شکفته 

13_رضا آریین 

14_حسن رضایی 

15_رامین علیزاده

16_حسین حسنپور 

17_مسعود نوروزی 

18ابراهیم داغستانی 

19_حمید قنبر خانی 

20 _مهدی زارع 

21_محمود زارع  

22_حجت نباتی 

23_حامدهاتفی 

24_بهزاد وطن خواه 

25مجتبی چمبری 

26_ذبیح الله 

27_سیدعلی حسینی 

28_احمد خدادادی 

29_آقا بهرام 

30_مجید فاتحی 

31مرتضی بیابون 

32_ رضا نوزادی 

33_هادی دهقان

 

با تشکر از سایت باشگاه ایران ( irpipa.ir )