سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای ( زابل )

مدیر باشگاه : محمد رهدار
شماره تماس مدیر : ...
سال تاسیس : 1393
آدرس : زابل
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

مدیر باشگاه : اقا مجید طالب زاده 

معاون باشگاه: ناصر نارویی 

1_ مجید طالب نژاد ۰۹۱۵۹۵۷۳۳۱۵

2_ جواد جهانتیغ ۰۹۲۱۰۹۵۴۹۷۷

3_ ابوذر قاسمی ۰۹۰۱۶۵۳۱۳۹۷

4_ محمد جهانتیغ۰۹۲۲۳۲۳۴۲۷۲

5_ مجیدلگزایی علیزاده  ۰۹۳۶۱۹۱۶۴۶۵

6_ ناصرنارویی۰۹۰۱۷۳۴۷۲۴۷

7_ ارسلان میر۰۹۰۲۴۷۲۴۶۳۴
8_امین رخشانی ۰۹۳۸۱۹۱۳۱۱۴


9_ بهروز دهمرده ۰۹۳۷۶۲۷۳۸۷۴


10_ حمید پهلوان ۰۹۳۹۱۷۵۲۹۱۰


11_ رضا مهر پویان ۰۹۱۵۱۹۶۷۱۶۷


12_ غلام حسین شاهی ۰۹۰۱۸۷۷۵۹۹۲


13_ فریدون طالب نژاد ۰۹۱۵۶۷۵۵۷۲۸


14_ جوادقاسمی ۰۹۱۵۳۴۲۰۹۹۷


15_محمود آزور ۰۹۱۵۹۴۴۳۲۸۴


16_مصطفی شریفی مقدم ۰۹۰۳۸۳۲۸۱۷۱


17_مهدی دهمرده۰۹۳۸۴۲۵۵۳۱۵


18_مهدی مرادقلی۰۹۰۲۸۵۲۱۴۷۴


19_میلادنیک فرجام ۰۹۳۳۱۹۵۹۱۱۷


20_ناصر نوری۰۹۳۹۸۶۷۳۷۵۶


21_هادی شهدادی ۰۹۳۸۶۹۰۲۲۱۴


22_مجید گرگ ۰۹۳۸۲۷۳۶۹۵۸


23_حسن سرگردی۰۹۱۵۹۵۴۹۴۳۲


24_حسین شهرکی ۰۹۱۵۸۴۴۸۶۵۳


25_هادی بیابان گر۰۹۱۵۶۰۷۱۶۹۹


26_هادی سراوانی۰۹۳۰۵۴۲۹۴۲۵


27_قاسم پنجه کوبی ۰۹۳۹۴۷۴۸۳۷۱


28_حمید رخشانی


29_حمید توتازهی 


30حامد شهرکی


31_قاسم شهرکی 

32_هادی جوانمرد


33_نادر احمدی

🌷🌷🌷🌷🌷🌷

با تشگر از اتحادیه باشگاه کبوتران  مسابقه ای ایران