سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای لوشان

مدیر باشگاه : حسن ابراهیمی
شماره تماس مدیر : ..
سال تاسیس : 1396
آدرس : لوشان 
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

باشگاه کبوتران مسابقه ای لوشان 


1_حاج اسماعیل زارع 

2_ بهمن غیاثوند 

3_حسن ابراهیمی ( مدیر ۱۳۹۶ ) 

4_ مهدی جهانی پور

5_ هادی جهانی پور

6_ کشاورز غیاثوند 

7_ نشاط غیاثوند

8_ علی میرزایی 

9_ رحیم کنگری 

10_ یاسر درویشوند

11_ وحیدمحرابی 

12_ اسماعیل پنجه پور


با تشکر از سایت انجمن باشگاه ایران