سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای ( قوچان ) 

مدیر باشگاه : هادی خسروی
شماره تماس مدیر : 09351342664
سال تاسیس : 1397
آدرس : قوچان
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

باشگاه کبوتران مسابقه ای علی اّباد ( قوچان ) 

تاسیس : 1397/1/4 

1_ امید مینایی 

تلفن 09158871274

2_ جمشید جمشیدی 

تلفن: 09381263590 

3_ هادی خسروی 

تلفن: 09153584837 

4_ حسنعلی نظری 

تلفن:  09158199401

5_ محمد براتی 

تلفن: 09157659792 

6_ موسی عیدی 

تلفن: 09364345412 

7_ محمد مینای 

تلفن :09154295628 

اسامی دوستانی که تا به امروز ثبت شده اند. 

با تشکر از سایت باشگاه کبوتران ایران