سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای شاهرود

مدیر باشگاه : حسن یارمحمدی
شماره تماس مدیر : ۰۹۱۹۱۷۴۸۱۸۴
سال تاسیس : 1396
آدرس : شاهرود
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

داود نقی زاده 
اکبر رستمی 
احمد مظفری 
محسن بهرامی 
محمد رضا عباسی 
سید احمد موسوی 
محمود دنیا 
احمد دنیا 
سید محسن حسینی نژاد 
علی ترابی 
هادی عامری