سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ( یامچی )

مدیر باشگاه : علی حاجی زاده
شماره تماس مدیر : ...........
سال تاسیس : 1396
آدرس : یامچی
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

اسامی باشگاه: 

1_علی حاجی زاده ( مدیر ۱۳۹۶_ ۱۳۹۸ ) 

2_ مهدی علیکیا

3_علی محمد صادقی

4_ زین العابدین حاجی زاده

5_باقرحاجی زاده

6_علی کریم نژاد 

7_حسین ریحانی

8_علی چمنگرد

با تشکر از سایت باشگاه کبوتران مسابقه ای ایران ( انجمن ایران )