سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای درود ( پایتخت طبیعت ایران )

مدیر باشگاه : صمد ساکی
شماره تماس مدیر : ...
سال تاسیس : 1397
آدرس : درود
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

1_ صمد ساکی ( مدیر ۱۳۹۷_ ۱۴۰۰ ) 

2_بهرام پیریای 

3_ صابر پیریایی 

4_ حامد خسروی 

5_ مصطفی پیامنی

6_ مجتبی عرفانی 


7_ جابر قاید رحمت 

8_ حسن قاید رحمت 

9_ مرتضی ولاتون 


10_ حمید  پاپی


11_ احسان لرستانی 

12_ محمد گودرزی 


13_ سجاد پایمرز

14_ سید نوروز موسوی
______________________

با تشکر از انجمن باشگاه کبوتران ایران