سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای یزد

مدیر باشگاه : صابر قربانی
شماره تماس مدیر : 09380080624
سال تاسیس : 1396
آدرس : یزد
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

۱-امید شریفی ۰۹۱۳۸۴۹۵۹۳۴

۲-عزیزالله صالح پور زارچی

۳-صابر قربانی ۰۹۳۸۰۰۸۰۶۲۴(مدیر)

۴-محسن اسدی ۰۹۳۷۵۶۶۵۷۶۱

۵-مکی بوعذار ۰۹۳۰۹۹۳۱۵۳۰

۶-علیرضا ارباب ۰۹۳۷۵۰۸۳۴۳۴

۷-مسعود راهپیما ۰۹۱۳۹۶۹۶۲۱۷

۸-ایرج امیر خلیلی ۰۹۱۳۱۹۸۰۴۸۳

۹-غلامرضا جاشویی ۰۹۳۹۳۶۶۵۷۰۷

۱۰-فرزاد فروتن ۰۹۱۳۲۷۳۹۴۵۸

۱۱-حکیم محبی ۰۹۱۳۹۶۷۹۰۴۵

۱۲-بابک سلوکی ۰۹۲۱۰۷۱۶۸۴۸

۱۳-محمود عیسی نژاد ۰۹۱۳۹۵۳۱۳۰۳

۱۴-بهزاد جهان تیغ ۰۹۳۹۲۴۰۴۹۰۱

۱۵-محمد بچاری فیاضی ۰۹۳۰۷۱۸۳۷۱۶

۱۶-عزیز مفروند ۰۹۱۳۳۷۳۱۵۹۹

۱۷-محمد ملاح زاده ۰۹۱۶۵۸۵۷۸۳۴

۱۸-وحید ابویی ۰۹۱۳۳۷۳۸۱۳۷

۱۹-خلیل حسن زاده ۰۹۱۰۳۸۶۲۳۸۷

۲۰-محمد سعید بطانی ۰۹۱۴۰۶۹۲۸۲۶

 ۲۱-سهراب آزادی ۰۹۹۰۰۵۹۳۸۸۱

۲۲-محمد حسین کریمی

۲۳-مصطفی انتظاری