سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای یزد

مدیر باشگاه : احمد فرحان
شماره تماس مدیر : 09307794731
سال تاسیس : 1396
آدرس : یزد
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

1-عزیز مفروند 09133731599
2-فرزاد فروتن 09132739458
3-محسن شاکری 09137789959
4-احمد شوهانی 09135615480
5-احمد فرحان 09307794731
6-احمد وکیل 09133570024
7-بهزاد ژاری پور 09392404901
8-هادی نخعی 09132536086
9-حمزه رنجبر 09138533973
10-رضا زارع 09132731975
11-سلیم صفرزای 09381550096
12-سید حسین رضوی 09103757794
13-عباس جادری 09357673003
14-عقیل شوهانی 09138501978
15-علیرضا ضیایی 09135235025
16-فرهاد گرگیچ 09377976350
17-محمد رضا ملاح زاده 09168587834
18-مهدی حسینی 09033515051
19-کامیاب 09334684198
20-ایرج خلیلی 09131980483
21-حسین نخعی 09133539848
22-حسین عسگری 09133591466