سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه مهریز یزد

مدیر باشگاه : مدیر وحید عسکری سریزدی
شماره تماس مدیر : ...........
سال تاسیس : 1397
آدرس : مهریز
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

ابوطالب زارع بیدکی

علی  زارع بیدکی 

محمد حسین زارع بیدکی  

ابولفضل زارع بیدکی

سید ابولفضل حسینی

محسن ریزیان

محسن زارع زاده

حسین دهقانیزاده