سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای بلقان آباد و حومه

مدیر باشگاه : رضا عسکری
شماره تماس مدیر : ...........
سال تاسیس : 1396
آدرس : بلقان آباد
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

1_ رضا عسکری ( مدیر سال ۱۳۹۶_ ۱۴۰۰ )

  09381660128 شماره تماس 

2_ البوالفضل عابدی تبار
 09385580575

3_ ابوالقاسم بلقان آبادی
 09387975338

4_ ابراهیم بلقان آبادی.
 09152434151

5_ علی بلقان آبادی. 
09383429062

6_ عباسعلی اصغری.
 09309262994

7_ زین العابدین بلقان آبادی.
 09390391291

8_ اکبر فرخاری.
 09398084767

9_ محمد بلقان آبادی.
 09389854629

10_ جواد کسکنی.
 09036526304

11_ محمد حسین بلقان آبادی.
 09159717015

12_ گل محمد بلقان آبادی.
 09039559094

13_ محمد بلقان آبادی.
 09374332059

14_ ابوالفضل بلقان آبادی.
 09302107082

15_ محمد بلقان آبادی.
 09389618380

16_ مهدی اشعری.
 09394581958

17_ حسین بلقان آبادی
 09372991772

18_ ایوب بلقان آبادی. 
09333496387

19_ علی اصغر بلقان آبادی
 09381627407

20_ حسینعلی بلقان آبادی
 09388252650

21_ علیرضاظهیری نیا
 09383248214

22_ جوادعسکری منش
 09036319583

23_ مجتبی فرخاری. 
09332573451

24_ محمد بلقان آبادی
 09396475293

25_ قاسم بلقان آبادی
 09339841388


با تشکر از سایت انجمن کبوتران مسابقه ای ایران  
irpipa.ir