سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای اتحاد یمام استان یزد

مدیر باشگاه : محمد سعید بطانی
شماره تماس مدیر : 09140692826
سال تاسیس : 1396
آدرس : یمام
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

1-محمد سعید بطانی ۰۹۱۴۰۶۹۲۸۲۶

۲-صادق  شمس ۰۹۱۳۵۳۷۸۳۸۸

۳-خالد جاشویی ۰۹۱۰۳۳۶۴۸۴۳

۴-محمد شهدادی ۰۹۲۲۳۶۴۵۸۵۲

۵-محمد فیاضی بچاری ۰۹۳۰۷۱۸۳۷۱۶

۶-محسن شاکری ۰۹۱۳۷۷۸۹۹۵۹

۷-مجاهد کارگر ۰۹۱۳۵۲۶۵۴۳۷

۸-حامد کارگر ۰۹۳۰۶۲۴۸۵۸۲

۹-علیرضا دهقانی ۰۹۳۷۴۲۳۵۲۴۸

۱۰-محمد پور بی غرض اردکانی ۰۹۱۳۴۵۰۳۷۸۳

۱۱-مجتبی دهقانی ۰۹۱۳۹۵۳۱۴۲۰

۱۲-احمد وکیل ۰۹۱۳۳۵۷۰۰۲۴

۱۳-محسن طالبیان  ۰۹۱۳۲۵۷۴۵۲۰

۱۴-ابوالفضل امامی ۰۹۳۵۸۴۲۲۶۶۰

۱۵-ابوالفضل نصرالهی ۰۹۱۳۹۶۹۹۵۶۴

۱۶-محمد جواد دهقانی ۰۹۱۳۸۳۱۵۸۵۴

۱۷-عزیز الله صالح پور ۰۹۱۳۳۵۷۳۵۴۶

۱۸-امیر دهقانپور محمود آبادی ۰۹۱۳۵۲۵۲۲۵۹