سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای ( مرکزی طبس ) 

مدیر باشگاه : مهدی عابدی
شماره تماس مدیر : 09336911667
سال تاسیس : 1396
آدرس : طبس
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

اسامی اعضا باشگاه کبوتران مسابقه ای ( مرکزی طبس ) 

1_ مهدی عابدی ( مدیر باشگاه 1396) 

2_ علیرضا اورند 
0912 057 4059

3_ محمود زمانی
 0913 253 3707

4_ حمید شیردل 
0937 913 0708 

5_ حمید رفیعی

0930 013 1414
6_ احسان اکبری

0915 267 3083 

7_ امیر پروانه
0913 968 0250


8_  سلمان حسن زاده 
0915 757 6617 

9_ علیرضارستمی
0913 253 3548 

11_  طاهر رحمانی 
0910 382 3792 

12_ حسین بخشیان 

0913 373 6747 
13_ .جوادگازرانی 
0913 858 4047 

14_ .رسول نجارزاده 


15_ صالح باقری
0913 860 6842 

16_ .سعید رفیعی


17_ ابوالفضل کردیی
0915 267 3271 

18_ .علیرضا مقدم
0913 516 2025 

19_ حسین  محمدی
0913 954 5419 

20 .علی کاظمی
0913 778 0346 

21_محسن بهمن
0913 970 2534 


با تشکر از
 انجمن باشگاه کبوتران مسابقه ای ایران irpipa