سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه شهرستان گناباد

مدیر باشگاه : ابوالفضل پاکروان
شماره تماس مدیر : 09357627689
سال تاسیس : 1397
آدرس : گناباد
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

احمدسعادت,

عباس طحان,

قاسم افسرده,

ناصرذاکری,

 محمدحسنی,

وحیدحسن زاده,

مجتبی مختارزاده,

اصغرسابقی,

حمیدسابقی,

احسان زنگوی,

علی پرهیزی,

وحیدوکیلی,

سعیدسابقی,

حسن زنگوی,