سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ایی کردآباد وحومه (همدان)

مدیر باشگاه : اکبرترابی
شماره تماس مدیر : ...........
سال تاسیس : 1397
آدرس : کرد اباد
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

اسامی اعضا باشگاه کبوتران مسابقه ایی کردآباد وحومه (همدان)

1اکبرترابی

2داودحمیدی

3مهدی قربانی

4روح الله حاج بابایی

5مهدی سلیمی

6رضانظری

7احمدنعیمی

8مجتبی ترابی

9ناصرباقری

10محمدبیاتی

11حسین ترابی

12ناصرجباری

13بهزادطاهری روشن

14سعیدفرجی

15بهمن قدیمی. مدیر گروه داودحمیدی