سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسافتی اتحاد غرب گنبدکاووس

مدیر باشگاه : یعقوب رستگار
شماره تماس مدیر : 0905174025
سال تاسیس : 1397
آدرس : غرب گنبد
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

باشگاه کبوتران مسافتی اتحادغرب گنبدکاووس

 =  (( پاییز ۹۹))

با مدیریت آقای یعقوب رستگار

و با معاونت آقای مراد قوجق

(( اعضاء شرکت کنندگان))

1-وحید سقلی** 09356831280

2-مراد قوجق**09034287376

3-میثم قوجق**09362435240

4-محمد ریگی**09358857112

5-اراز محمد ساده**09058544593

6-کریم آق**09387981058

7-صادق سلامت**09051723996

8-قادر عطازاده**09037855212

9-ولی محمد اینچه برون**09399857166

10-رسول آق**09398698865

11-عارف آق**09393257743

12-عبدالرشید کوچک نژاد**09370682921

13-یعقوب رستگار**09398216910

14-عبدالماجد قوجق**09114231408

15-همراه محضر**09019622829

16-عبدالباسط آق **09362317653

17-فرهاد عطایی **09396938580