سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای ( تایباد خراسان رضویی)_ مشهد مقدس 

مدیر باشگاه : حاج محمودحاجیزاده
شماره تماس مدیر : ...........
سال تاسیس : 1397
آدرس : مشهد
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

 1_حاج محمودحاجیزاده ( مدیر باشگاه 
شماره تلفن 
09155283807  

2_مجیدقلیزاده

3_ حسین مهدیزاده

4_ منوچهردوست محمدی

5_ منصور محمدپرست

6_ منصور رضایی

7_ حاج محمدتیموری

8_ رحمان رحیمی

9_ غلام عابدزاده 

10_ مهدی نطاق

11_ مهران طالعی

12_ حمید کریم آبادی

13_ مصطفی یوسف علیزاده

14_ مصطفی استنی

15_ امیرصبوری

16_ حسین رحیمی

17_ غلام احمدحسنی

18_  مصعود رضایی 

19_ فرشید اسماعیلی

20_ علی فخاری

با تشکر از سایت باشگاه کبوتران مسابقه ای ایران 
 ( irpipa.ir )