سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای ( دلند گلستان ) 

مدیر باشگاه : حمید شیخی 
شماره تماس مدیر : 09119761260
سال تاسیس : 1396
آدرس : دلند
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

۱_ محمد وثوق 

2_  حسین خمبر 

۳_ مجتبی وثوق 

۴_ رضا کوهساری 

۵_ محسن نکوئی 

۶_ محمد محاجر وطن 

۷_ ابوالفضل گرگ 

۸_ حسین جهانتیغ 

۹_ محمد شیخ 

۱۰_ ناصر سپاه 

۱۱_ ایمان پهلوان 

۱۲_ یاسر رستمی 

۱۳_ روح ا... اشتراک 

۱۴_ حسین شهرکی 

۱۵_ عارف شهرکی 

۱۶_ مصطفی خمبر 

۱۷_ محسن نکوئی 

۱۸_ مهدی بارانی 

۱۹_ حمید شیخی 

۲۰_ نوری بازیار 

۲۱_ یاسر اربابی 

۲۲_ حسین رخشانی 

۲۳_ حمید برزمینی 

۲۴_ مهدی برزمینی 

۲۵_ مسعود مسعودی 

۲۶_ یوسف نزاق 

۲۷_ فرامرز 

۲۸ _ عیسی عرب 

۲۹_ علی جاهدی 

۳۰_ حسین نکوئی 

۳۱_ یاسر عرب 

با تشکر از اتحادیه باشگاه کبوتران مسابقه ای ایران 

irpipa.ir