سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای ( لارستان مرکزی ) 

مدیر باشگاه : ابوالفضل تهمتن
شماره تماس مدیر : 09381291614
سال تاسیس : 1396
آدرس : لارستان مرکزی
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

1_ ابوالفضل تهمتن 
09381291614

مدیر باشگاه لارستان 
____________

2_ جاسم باقرزاده  
0937 306 9200
 مدیر مالی و هماهنگی
_^________________________
3_ حامد خوری 
09301814131 

4_ خلیل اسماعیلی 

09171817253

5_ رسول فضلی

09177821308

5_ رسول فضلی 
0935 453 3819 

7_  روزبه خوشابی 
0937 504 0754

8_ محمد جمشیدی 
0917 212 4457 

9_ محمد فرد 
0933 568 6816 

10_ یوسف قطبا 
0917 200 2545 

11_  وحید تهمتن
0917 181 7314 

12_ میلاد اب بری 
0917 485 4701 

13_ احمد نوروزی 
0917 558 9401 

14_ عبدالرحمان شوریده 
0903 181 2300

15_ خلیل رهبر 
0917 382 3926

16_ ابوذر تهمتن 
09176379010