سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای ( رامشیر ) 

مدیر باشگاه :  محمد غبیشی
شماره تماس مدیر : 09387867387
سال تاسیس : 1396
آدرس : رامشیر
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

 محمد غبیشی 
0938 786 7387 
مدیر باشگاه

  ناصر غبیشاوی 
0936 467 1302 

ناصر صویلاتی 
0933 624 3602 

 محمد علی ظهیری 
0938 340 6625 

شاکر حیدری 
0939 186 8603 

علی صوفی 
0930 421 1956 

مرتضی خالدی 
0939 402 4759 

خلف خسرجی 
0930 877 7318 

یوسف خالدی 
0938 710 4323 


با تشکر از اتحادیه باشگاه ایران