سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای ( اتحاد ایذه )

مدیر باشگاه : بهنام اسکندری
شماره تماس مدیر : 09167023319
سال تاسیس : 1397
آدرس : ایذه
درباره باشگاه :
لیست اعضا :

اسامی باشگاه اتحاد ایذه

بهنام اسکندری[مدیریت باشگاه]

محمود لجم اورک [معاونت]

محمد احمدی[مسئول مالی]

اسحاق کیانی[کمیته فنی]

الله کرم شاهپوری [انظباطی]

6محسن فرخی

7ایمان حاتمی

8مجید قاسمی

9شهریار ابراهیمی

10علی درویشی

11رضا شایسته

12هادی طهماسبی

13عادل شاهوردی

14سیانوش رمضانی

15سعید شیخ زاده

16محمودعالی محمودی

17اسفندیار کاووسی

18عباس الماسی

19محسن کیانی

20سجادنوروزی

21رسول زمانی

22قیصر اکبری

23حمید حمیداوی

24باقرموسوی

25جمشید قریشوندی

26مهدی مرادی

27بهمن حاتمی

28حجت الله شهولی

29اسحاق اکبرزاده

30میلاد بهرامی

اعضای عضو باشگاه اتحاد

رضا کریمی

حجت آقاملاپور

پرویزاحمدخواه

بهمن لیموچی