سامانه ملی کبوتران مسابقه ایران
ورود به وبلاگ باشگاه

باشگاه کبوتران مسابقه ای جیرفت

مدیر باشگاه : علی اعظمی
شماره تماس مدیر : 09301694690
سال تاسیس : 1394
آدرس : جیرفت
درباره باشگاه :

باشگاه کبوتران مسابقه جيرفت

باشگاه کبوتران مسابقه اي جيرفت

لیست اعضا :

به اطلاع دوستان واعضای،محترم باشگاه کبوتران مسافتی جیرفت 
و اتحادیه باشگاهای کبوتران مسابقه ای ایران  میرسد .

با توجه و نتیجه گیری و رای جلسه مورخ ۹۷/۷/۱۰ مسعولیت و سمت دوستانی ک مشخص،شده است به این صورت می باشد
۱ مدیر باشگاه علی،اعظمی


۲ مدیر و مسعول برگزاری اقای مرتضی مقبلی و محسن  کریمی

۳  کمیته انظباتی و فنی آقایان   حسن قلندر نژاد    مرتضی،مقبلی (بزرگ)  حسن  سمیعی

هرگونه تصمیمگیری و کار اجری با مشورت و تایید،مدیرت صورت میگرد.

با ارزوی،موفقیت و سربلندی،دوستان

 

۱علی اعظمی (مدیر باشگاه ) ۰۹۱۳۶۱۷۵۹۰۰      ۰۹۱۴۰۱۶۷۴۶۲

۲ حسن قلندر نژاد  ۰۹۱۳۷۰۶۹۶۰۴

۳ مرتضی مقبلی ۰۹۱۳۹۴۸۸۲۳۵

۴ اسلام اعظمی ۰۹۱۳۳۴۹۲۷۸۸

۵یاسر فاریابی ۰۹۳۷۱۶۰۰۲۳۳

۶عادل افشاری ۰۹۱۳۹۴۸۶۹۲۷

۷محمدرضا گروهی ۰۹۱۳۲۴۸۴۳۷۷

۸حسین عرب  ۰۹۱۳۵۸۴۳۱۸۴
 
۹معین ریسی  ۰۹۳۶۷۲۵۸۱۹۸

۱۰حسن،سمیعی  ۰۹۰۲۷۸۰۱۰۲۵

۱۱ مرتضی مقبلی (دره رودی) ۰۹۱۳۸۴۳۳۷۳۹

۱۲علی خواجوی ۹۰۳۳۴۸۷۱۵۸

۱۳محسن،کریمی  ۰۹۱۳۷۹۶۵۴۵۶

۱۴ مصیب امیری ۰۹۱۳۵۷۸۴۵۲۱

۱۵ وحید،شاهرخی ۰۹۲۱۵۳۴۶۰۰۱

۱۶چراغ محمد شیرازی ۰۹۱۳۸۴۷۵۹۴۶

۱۷ حمید مرادی  ۰۹۱۳۶۳۹۵۳۰۰

۱۸امید پورکریمی ۰۹۱۳۲۴۹۲۴۴۹

۱۹ محمدعلی ایمانی فرد ۰۹۱۳۹۴۹۹۵۳۳

۲۰ محمد،حسین بهروزه ۹۳۳۳۸۸۱۷۷۹

۲۱ اسماعیل اعظمی ۹۰۲۸۳۹۷۰۷۶

۲۲ امیر حسین اعظمی ۹۰۵۷۸۷۶۱۰۸

۲۳ اسماعیل امیری ۹۳۸۱۱۵۷۷۷۶

۲۴ مهدی،سالاری ۹۳۰۱۴۸۵۰۶۰

۲۵ محمد،حسین آزاده ۹۰۱۹۷۸۵۵۷۷

۲۶ مهدی زارع ۹۱۳۴۴۲۸۰۰۴

۲۷ محسن خزایی ۹۰۲۶۹۵۳۸۳۲

۲۸ مسعود،افشاری ۹۱۴۰۵۵۳۹۹۵

۲۹ احسان مشایخی ۹۳۷۸۳۶۵۹۱۷

۳۰ امید،کریمی ۹۱۳۶۶۴۹۶۰۰

۳۱ محمد،مشایخی ۹۳۵۵۸۵۹۰۷۵

۳۲ منوچهر رستمی ۹۰۳۶۷۱۸۲۰۰

۳۳ عباس امیر شجایی ۹۳۳۱۵۰۱۳۹۵

۳۴ احمد امیری ۹۰۵۱۴۸۲۰۵۰

۳۵ محمد قلندری ۹۱۳۸۳۵۶۴۵۶

۳۶ علی اعظمی (..) ۹۱۶۴۲۹۸۶۵۹

۳۷ محمد،پیمانه ۹۰۱۳۴۸۴۸۴۹